Zmeny v s.r.o

 

Zmeny v s.r.o. už od 99€

Na základe Vaších požiadaviek sme pripravený pre Vás vykonať nižšie popísané zmeny v s.r.o. Cena zahrňuje odbornú konzultáciu, vypracovanie všetkých potrebných zmlúv a dokumentov, ohlásenie zmien na Živnostenskom úrade, podanie návrhov na zmeny do Obchodného registra a taktiež aj uhradenie potrebných poplatkov za vykonané zmeny.

Následne Vám zašleme nový výpis z obchodného registra s vykonanými zmenami.

Ponuka služieb

  • zmena konateľa
  • zmena spoločníka
  • zmena osobných údajov
  • zmena sídla s.r.o.
  • zmena obchodného mena
  • rozšírenie predmetu podnikania
  • poskytnutie virtuálneho sídla
  • registrácia DIČ/IČ DPH

 
Objednať služby

 

 

Zmeny je možné navzájom kombinovať. V prípade že potrebujete urobiť viac zmien, je vhodné ich vykonať pri jednom podaní. Týmto spôsobom Vám môžeme ušetriť nemalé finančné prostriedky. Už pri vykonaní dvoch zmien získate zľavu 10%, troch zmien 20% … Kontaktujte nás pre poskytnutie konkrétnej cenovej ponuky.