Referencie

Referencie

Na tomto mieste nájdete zoznam niektorých klientov ktorým sme založili firmy, alebo pomohli so zmenou v ich spoločnosti.

Názov firmy Popis
Ján Briatka – NOVTRANS zápis dopravcu do OR
Edutrain s.r.o. založenie firmy
Pavla Trade s.r.o. zmeny vo firme
CATERING JOSIP s.r.o. založenie firmy
PC-ZONE s.r.o. založenie firmy
Memory school s.r.o. zmeny vo firme
Martel Bojnice s.r.o. založenie firmy
Ľuboš Gajdoš LUGAS zápis dopravcu do OR
Ján Mikuška zápis dopravcu do OR
Securiteq s.r.o. zmeny vo firme
JUBA CARS s.r.o. založenie firmy
Hot Metal s.r.o. založenie firmy
Top Language s.r.o. založenie firmy
MONTIC s.r.o. založenie firmy
MAEVA s.r.o. založenie firmy
Zelop s.r.o. založenie firmy
PREDĹŽENIE VLASOV s.r.o. založenie firmy
Prenax s.r.o. založenie firmy
Simapp s.r.o. založenie firmy
DACHSYSTEME s.r.o. založenie firmy
MK Zvar s.r.o. založenie firmy
Ján Brundza NÁKLADNÁ DOPRAVA zápis dopravcu do OR
Ivan Novakov TRANZIT zápis dopravcu do OR
Paint s.r.o. založenie firmy
LUXA s.r.o. založenie firmy
MACH s.r.o. založenie firmy
HaO Trade s.r.o. založenie firmy
BJ fit s.r.o. založenie firmy
BSP2 s.r.o. založenie firmy
DIRECT IN s.r.o. založenie firmy
A4 economy s.r.o. založenie firmy
ACCOUNTING BS s.r.o. založenie firmy
AUTONOVA PaK s.r.o. založenie firmy
Vladimír Vysloužil zápis dopravcu do OR
Miroslav Chlpek AUTODOPRAVA zápis dopravcu do OR