Jednoduché účtovníctvo

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Ponúkame spracovanie jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania alebo samostatne zárobkovej činnosti.

Vedenie jednoduchého účtovníctva pozostáva z týchto úkonov:

 • vedenie evidencie príjmov a výdavkov
 • vedenie knihy prijatých a vystavených faktúr
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladne a bankových účtov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie skladu a skladových kariet
 • vedenie knihy jázd
 • evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku
 • spracovanie mzdovej agendy
 • vypracovanie účtovnej uzávierky
 • vypracovanie dane z príjmu FO
 • vypracovanie dane z pridanej hodnoty
 • vypracovanie dane z motorových vozidiel

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva – Pušálne platby

Program

Položky

Neplatca DPH

Platca DPH

MINI

do 25 položiek/mesiac

15 €

18 €

MIDI

do 50 položiek/mesiac

30 €

35 €

MAXI

do 100 položiek/mesiac

60 €

70 €

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva – platby za položky

Položky

Neplatca DPH

Platca DPH

poplatok za položku

0,60 €

0,70 €

daňové priznanie k DPH štvrťročne a KV

—–

30 €

daňové priznanie k DPH mesačne a KV

—–

30 €

daňové priznanie FO A

20 €

20 €

daňové priznanie FO B

(prenájom nehnuteľností, podnikanie – paušálne výdavky)

35 €

35 €

 
Objednať služby