Mzdové účtovníctvo a personalistika

 

Mzdy a personalistika

Ponúkame spracovanie miezd a mzdovej personalistiky pre fyzické aj právnické osoby.

Spracovanie miezd pozostáva z výpočtu miezd, odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne a ďalších potrebných náležitostí. Každému klientovi ponúkame poradenstvo a podľa jeho požiadavky vypracujeme rôzne pracovné zmluvy a dohody o pracovnej činnosti.

Mzdové účtovníctvo pozostáva z týchto úkonov:

 • výpočet mzdy
 • výplatné pásky
 • mincovky a mzdové listy
 • rekapituláciu miezd
 • vypracovanie prevodných príkazov na úhradu miezd
 • výpočet a evidencia dovoleniek
 • vypracovanie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • vypracovanie potvrdenia o príjme
 • vypracovanie zápočtových listov
 • vypracovanie evidenčných listov
 • vypracovanie ročných vyúčtovaní
 • vypracovanie výkazov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • prihlásenie zamestnancov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • odhlásenie zamestnancov zo sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • vypracovanie prehľadov na daňový úrad

 
Objednať služby