Zmena pri zakladaní s.r.o. od 1.10.2013

 

Od 01.10.2013 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka, na základe ktorej musí byť základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným tvorené peňažným vkladom splatným na účet v banke.

Ak sa chcete vyhnúť týmto novým prísnejším podmienkam pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné podpísať a úradne overiť zakladateľské dokumenty ešte do 30.9.2013. Následný zápis do obchodného registra musí prebehnúť najneskôr do 31.12.2013.

Objednajte si u nás založenie spoločnosti a my vybavíme všetky potrebné náležitosti za Vás.