Založenie živnosti

 
Táto služba je určená začínajúcim živnostníkom, ktorý potrebujú získať na vykonávanie svojej činnosti živnostenské oprávnenie.

V prípade ak si chcete, alebo musíte založiť živnosť, musíte o to požiadať príslušný živnostenský register, ktorý Vám na základe presne daných požiadaviek vydá živnostenské oprávnenie. Vydanie tohoto oprávnenia je jednorazový úkon, ktorý Vás bude stáť aj určité finančné prostriedky v závislosti na počte predmetov činnosti ktoré plánujete vykonávať.

Naša spoločnosť Vám v tomto smere ponúka kompletný poradenský servis a taktiež vykoná vo Vašom mene všetky potrebné úkony na úspešné získanie živnostenského oprávnenia. Pri využití našich služieb nebudete musieť chodiť a strácať čas behaním po úradoch a dokonca Vám ešte ušetríme peniaze, ktoré určite budete vedieť lepšie využiť pri samotnom podnikaní.

Ako je to možné ?

Na komunikáciu so živnostenským registrom používame zaručený elektronický podpis, čím Vám dokážeme ušetriť nemalé finančné prostriedky. V nižšie priloženej tabuľke uvádzame situáciu ak by ste sa rozhodli založiť živnosť svojpomocne v porovnaní s príkladom keby ste sa rozhodli využiť naše služby.

Prečo využiť naše služby na získanie živnostenského oprávnenia?

    zivnost zdarma

  • neplatíte za vydanie voľných živností
  • za remeselné alebo viazané živnosti platíte len polovicu
  • kompletný poradenský servis
  • žiadne skryté poplatky, platíte len jednorazový paušálny poplatok
  • nestrácate čas vystávaním na úradoch
  • s úradmi komunikujeme elektronicky
  • naše služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky

Založenie živnosti – porovnanie

svojpomocné založenie

s využitím našich služieb

Živnosť s 10 voľnými činnosťami

50€

0€

Živnosť s 1 remeselnou činnosťou

15€

7,5€

poplatok za poskytnuté služby

25€

Celkové náklady na založenie živnosti

65€

32,50€

Objednať služby