Zaujímave odkazy

www.zrsr.sk – Živnostenský register Slovenskej republiky

www.orsr.sk – Obchodný register Slovenskej republiky – tu si môžete skontrolovať či Vami zvolená s.r.o. už nie je náhodou zapísana v Obchodnom registry.