Predaj ready made s.r.o.

 

„Ready Made s.r.o.“ sú spoločnosti založené výhradne za účelom ich ďalšieho predaja. Táto služba je vhodná najmä pre klientov, ktorí potrebujú mať pripravenú spoločnosť do 24 hodín. Okamžite po podpise dokumentov sa stávate konateľom sro a môžete ihneď začať konať v mene Vašej novej soločnosti.

„Ready made s.r.o.“ obsahujú už základné predmety podnikania, v prípade potreby môžeme predmety podnikania zmeniť alebo rozšíriť.

Výhody „Ready Made“ spoločností

  • predaj spoločnosti realizovaný do 24 hodín
  • sú založené výlučne za účelom ďalšieho predaja
  • sú bez akýchkoľvek obratov, pohľadávok, alebo finančných operácií
  • sú zaregistrované na daňovom úrade (daň z príjmu)
  • zmena majitaľa už za pár hodín
  • možnosť začať okamžite podnikať

 

Ponuka spoločností pripravených k okamžitému predaju

Názov IČO Deň zápisu do OR Cena Platca DPH
IMF Group s.r.o. 45987807 15.01.2011
CE Property Services s.r.o. 46035958 17.02.2011
Objednať služby