Podvojné účtovníctvo

 

Vedenie podvojného účtovníctva

Ponúkame spracovanie podvojného účtovníctva pre PO

Vedenie podvojného účtovníctva pozostáva z týchto úkonov:

 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie knihy pokladnice
 • vedenie knihy účet v banke
 • vedenie knihy interných dokladov
 • vedenie knihy prijatých a vystavených faktúr
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie skladu a skladových kariet
 • vedenie knihy jázd
 • evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku
 • spracovanie mzdovej agendy
 • vypracovanie účtovnej závierky a uzávierky
 • vypracovanie dane z príjmu PO
 • vypracovanie dane z pridanej hodnoty
 • vypracovanie dane z motorových vozidiel
 • ponúkame daňové a účtovné poradenstvo

 

Vedenie podvojného účtovníctva – Pušálne platby

Program

Položky

Neplatca DPH

Platca DPH

MINI

do 25 položiek/mesiac

18 €

20 €

MIDI

do 50 položiek/mesiac

35 €

40 €

MAXI

do 100 položiek/mesiac

70 €

80 €

 

Vedenie podvojného účtovníctva – platby za položky

Položky

Neplatca DPH

Platca DPH

poplatok za položku

0,70 €

0,80 €

Spracovanie podkladov pre podanie daňového priznania

37 €

37 €

Spracovanie ročnej závierky a následne výstupy

40 €

40 €

Daňové priznanie k DPH štvrťročne a KV

—–

30 €

Daňové priznanie k DPH mesačne a KV

—–

30 €

Daňové priznanie PO

50 €

50 €

Súvaha

15 €

15 €

Výkaz ziskov a strát

15 €

15 €

Poznámky k účtovnej závierke

15 €

15 €

 
Objednať služby